Цэс

Сар тутмын архив: 5 сар 2018

Математикийн багш Ц.Алдармаа /цахим хичээл-2
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд тусламж болгон боловсруулсан КОМБИНАТОРИК цахим хичээл
Математикийн багш Ц.Алдармаа /цахим хичээл-1
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд тусламж болгон боловсруулсан ҮЗЭГДЛИЙН МАГАДЛАЛ цахим хичээл