Цэс

Олимпиад уралдаан

ЯЗГУУР олимпиадын багийн нэгдсэн дүн
12-р ангийн дүн
11-р ангийн дүн
10-р ангийн дүн
9-р ангийн дүн
8-р ангийн дүн
7-р ангийн дүн
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Тавдугаар сургуулийн бага ангийн багш Б.Байгалмаа ЗОХИОЛЫН БААТРЫН ДҮРИЙГ ТӨСӨӨЛӨН ЯРЬЖ, БИЧИХ сэдвээр ур чадвар-2016 оролцож аймагтаа шалгарлаа.
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /7 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /8 -р анги/