Цэс

Туршилт
быбдылбдылб бдлбдыб  
Удирдлагын мэдээлэл
Хичээлийн хуваарь II улирал I ээлж
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /7 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /8 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /9 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /11 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /12 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын дүн /10 -р анги/
ЯЗГУУР баг олимпиадын нэгдсэн дүн